pol-jak-zdj-1

Celem Effect Glass jest zadowolenie klienta z usług i produktów świadczonych na jego rzecz przez spółkę.

certyfikat_pl

Firma dąży do zwiększania zadowolenia Klientów poprzez systemowe podejście do jakości oraz ciągłe doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością, zgodnie z Normą PN - EN ISO 9001:2015.

pol-jak-zdj-3

Jakość produktów Effect Glass wyznacza profesjonalizm i wieloletnie doświadczenie pracowników firmy, sukcesywne doskonalenie obsługi Klienta, współpraca ze sprawdzonymi dostawcami i nowoczesność stosowanych technologii.

pol-jak-zdj-4

Monitorowanie i ciągłe doskonalenie procesów wytwórczych wyrobów oraz poszukiwanie nowych rozwiązań, w celu spełnienia potrzeb i oczekiwań Klientów, przy równoczesnym spełnieniu obowiązujących wymagań prawnych i innych, a przez to pogłębianie zaufania do marki Effector, którą firmujemy nasze wyroby

pol-jak-zdj-5

Nieustanne podnoszenie kwalifikacji pracowników Effect Glass, dzięki systematycznym szkoleniom, dla zapewnienia jakości wyrobów oraz zwiększania efektywności procesów produkcyjnych.

Polityka jakości

Czynne wdrożenie zasady, iż wszyscy pracownicy odpowiadają za jakość, poczynając od Prezesa Firmy, a kończąc na wykonawcy najprostszej operacji oraz upowszechnienie przekonania, że odpowiedzialność za jakość jest równoznaczna z odpowiedzialnością za firmę.