Siedziba Spółki:

 

ul. Hauke Bosaka 2, 
25-214 Kielce

 

KRS: 0000077755 
NIP: 634-10-23-465
REGON: 272766323
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000,00 PLN

tel. +48 41 348 20 70
tel. +48 41 348 20 72
fax +48 41 348 20 80

e-mail: recepcja@effectglass.eu 
e-mail: biurozarzadu@effectglass.eu 

Oddział Spółki:

 

Wędkowy,
83-115 Swarożyn

 

tel. + 48 583 511 107
fax + 48 583 511 105

e-mail: office@effectglass.eu
e-mail: glass2@effectglass.eu