Spółka Effect Glass z siedzibą w Kielcach, przy ul Hauke-Bosaka 2 informuje, iż jest beneficjentem środków z Funduszu Prewencyjnego PZU S.A.
W roku 2020 otrzymała dofinansowanie w kwocie 30000 zł na realizację zadań prewencyjnych mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa w zakładach pracy i zmniejszenie szkód wywołanych przez ewentualne pożary. 

Spółka Effect Glass z siedzibą w Kielcach, przy ul Hauke-Bosaka 2 informuje, iż jest beneficjentem środków z Funduszu Prewencyjnego PZU S.A.
W roku 2022 otrzymała dofinansowanie w kwocie 15000 zł na realizację zadań prewencyjnych mających na celu działania przeciwkradzieżowe, polegające na zmniejszeniu szkód wywołanych przez kradzieże i dewastacje na terenie firmy.