DANE REJESTROWE:

effect-glass

EFFECT GLASS Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (25-214) przy ul. Hauke-Bosaka 2
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000077755, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 634-102-34-65, REGON 272766323, o kapitale zakładowym: 1 000 000,00 zł opłaconym w całości.